Monday, January 24, 2011

shayad khusbhoo
shayad sparsh.
nahi. sirf parchai. lipti rehti